Aikidons historia

Morihei Ueshiba

Morihei Ueshiba

Aikidons grunder går att leda tillbaka till 1000-talet då två bröder ur samurajsläkten Takeda började systematisera tekniker och kunskap i krigarkonsten. Detta utvecklades, och hölls inom familjen genom århundraden.

När samurajepoken upphörde i slutet av 1800-talet blev de olika systemen mer allmänt tillgängliga. Den siste mästaren i systemet, som då kallades Daito ryu aiki-jutsu var Sokaku Takeda. Hans främste elev var Morihei Ueshiba (O-sensei), och denne grundlade den nutida aikidon.

Ueshiba tränade och förkovrade sig under hela sitt 85-åriga liv. Hans mål var att skapa ett system utan aggression eller konfrontation, där målet är att utveckla sin kropp, själ och ande, en gammal krigarkonsttradition som i vårt moderna samhälle kan fylla en viktig funktion i att lösa fysiska och psykiska spänningar. Ueshiba dog 1969 och efter honom har en organisation, som i dagligt tal kallas Hombu Dojo (huvudskolan), tagit över. Dojon i ligger Tokyo, Japan.


Morihiro Saito

Morihiro Saito

Ledarskapet har gått i arv från far till son. I början av 40-talet startade M. Ueshiba även en privat aikidoskola i Iwama, c:a 10 mil från Tokyo, där han också bosatte sig.

En ung man vid namn Morihiro Saito började träna där 1946. Han blev ganska snart uchideshi (inre elev) till mästaren och förblev så till dennes död 1969. På dödsbädden överlät mästaren skolan till Saito som sedan ledde den fram till sin död 2002. Det är Saitos specifika skola vi följer på Aikido Dojo Gamlestaden. Under årens lopp har många av våra klubbmedlemmar besökt Iwama och tränat direkt under honom.